Privacy

 

Deze website, het forum en de Challenge software worden beheerd door Belgiumdigital vzw in samenwerking met Blue Pixl Media bv.

Belgiumdigital vzw respecteert je online privacy en doet al het mogelijke om je privacy bij het gebruik van onze website en ons forum te beschermen.

Belgiumdigital vzw verbindt zich ertoe je e-mailadres niet door te geven, te verkopen of af te staan aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming (bv. via het registratieformulier).

Je kunt onze website en ons forum bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven te vermelden. Om bepaalde diensten te kunnen leveren, die op onze website en op ons forum worden aangeboden, moet Belgiumdigital vzw evenwel kunnen beschikken over enkele eenvoudige persoonsgegevens (naam, e-mailadres …). Dit is onder meer nodig om een bericht op het forum te plaatsen, deel te nemen aan de Challenge, te kunnen genieten van allerhande voordelen als vzw-lid… Wanneer je van een dergelijke dienst gebruik maakt, ga je ermee akkoord dat Belgiumdigital vzw de persoonsgegevens die je overmaakt verzamelt en registreert.

Belgiumdigital vzw zal je gegevens uitsluitend intern gebruiken om je in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren. Wanneer je daartoe toestemming verleent via het registratieformulie, kan Belgiumdigital vzw je occasioneel op de hoogte te houden van haar activiteiten en van interessante promotie- of voordeelacties.

Op het forum heb je op elk moment toegang tot de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, om ze te controleren of aan te passen, via je persoonlijk gebruikersprofiel. Wanneer je verkiest om niet langer op de hoogte gehouden te worden kun je dat zelf in je profiel aanpassen.

Belgiumdigital vzw treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website of het forum worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan derden. Daarbij neemt Belgiumdigital vzw de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

Tijdens je bezoek aan onze website en ons forum kunnen wij informatie opslaan op je computer onder de vorm van een cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om je een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de website makkelijker te doen verlopen. Indien je browser het Belgiumdigital-cookie blokkeert (omdat bv. de privacy instellingen te streng ingesteld zijn) zal je niet op het forum kunnen inloggen.

Met de meeste internetbrowsers kun je de cookies van je harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser je van hun aanwezigheid op de hoogte brengt vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kun je de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

Wij noteren je IP-adres om problemen met onze server te identificeren en om onze website en forum beter te beheren. Je IP-adres wordt ook gebruikt om gebruikerspatronen voor verschillende onderdelen en onderwerpen van onze website en ons forum te herkennen.

Blue Pixl Media bv beheert in opdracht van Belgiumdigital vzw advertenties op deze website. Om te voorkomen dat je bepaalde advertenties te vaak ziet en om advertenties te kunnen selecteren die goed aansluiten bij je interesses en behoeften, worden daarvoor ook cookies op je computer geplaatst. Op het gebruik van deze cookies is het privacy- en cookiebeleid van de rspectievelijke dienstverleners van toepassing.

Het is mogelijk dat het privacy- en cookiebeleid van Belgiumdigital vzw in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Je kunt met ons contact opnemen via het online contactformulier of door een e-mail te sturen naar secretariaat at belgiumdigital dot com.